Radni jednogłośni za Domem Seniora

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 listopada, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Lidzbarku. Podczas sesji uchwalony został również statut jednostki, który określa cele utworzenia jednostki jakimi są m. in. przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych czy aktywizacja osób starszych, a także opieka i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. W sesji licznie uczestniczyli także seniorzy, którzy brawami podziękowali za podjętą przez Radę decyzję. W chwili obecnej w budynku byłej gazowni trwa remont, który dostosuje go na potrzeby domu seniora. Otwarcie domu Senior-Wigor przewidziane jest na połowę grudnia.

DSC_6378