Radni jednogłośni za absolutorium burmistrza

W czwartek, 28 maja na VIII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Lidzbarka Maciejowi Sitarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2014r. Jak podkreślał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, absolutorium to nie tylko ukoronowanie jego pracy, to również sukces radnych, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. – Wierzę, że współpraca organów gminy wybranych w listopadowych wyborach owocować będzie również w przyszłości rezultatami i osiągnięciami satysfakcjonującymi mieszkańców miasta i gminy – uważa burmistrz. – Dobra kondycja finansowa gminy umożliwi sprawne aplikowanie po środki zewnętrzne co przełoży się na realizację strategicznych inwestycji – dodaje.

DSC_0037 DSC_0045 DSC_0050 DSC_0061

DSC_0070