Skład osobowy Rady Miejskiej w Lidzbarku
na kadencję 2018-2022

 1. Ciesielski Paweł – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Kwiatkowski Michał  Łukasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 3. Wacławska Dorota Maria – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 4. Chmielewski Leon – radny
 5. Dzimira Michał Paweł – radny
 6. Gutowski Zbigniew  Piotr – radny
 7. Iwankowski Waldemar  Adam – radny
 8. Kalisz Agnieszka – radna
 9. Krezymon Hanna Maria – radna
 10. Marszak Tomasz – radny
 11. Nowiński Dariusz Jarosław  – radny
 12. Ostrowski Marek Witold – radny
 13. Skuza Waldemar Antoni – radny
 14. Trzciński Mirosław – radny
 15. Wiśnicki Jarosław – radny
Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej
 • Mirosław Trzciński – Przewodniczący Komisji
 • Marek Witold Ostrowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Michał Łukasz Kwiatkowski – Sekretarz Komisji
 • Dariusz Jarosław Nowiński
 • Paweł Ciesielski
Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki
 • Michał Paweł Dzimira – Przewodniczący Komisji
 • Tomasz Marszak – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Hanna Maria Krezymon – Sekretarz Komisji
 • Agnieszka Kalisz
 • Dorota Maria Wacławska
Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
 • Zbigniew Piotr Gutowski – Przewodniczący Komisji
 • Waldemar Antoni Skuza – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Leon Chmielewski – Sekretarz Komisji
 • Waldemar Adam Iwankowski
 • Jarosław Wiśnicki
Komisja Rewizyjna
 • Marek Witold Ostrowski – Przewodniczący Komisji
 • Jarosław Wiśnicki – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Mirosław Trzciński – Sekretarz Komisji
 • Michał Paweł Dzimira
 • Zbigniew Piotr Gutowski
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Hanna Maria Krezymon – Przewodnicząca Komisji
 • Leon Chmielewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Tomasz Marszak – Sekretarz Komisji
 • Dariusz Jarosław Nowiński
 • Waldemar Antoni Skuza