Skład osobowy Rady Miejskiej w Lidzbarku
na kadencję 2014-2018

1. Tomasz Dudaniec – Przewodniczący Rady Miejskiej

2. Dariusz Nowiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3. Grażyna Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

4. Leon Chmielewski

5. Paweł Ciesielski

6. Michał Dzimira

7. Radosław Fryza

8. Andrzej Goszka

9. Zbigniew Gutowski

10. Waldemar Iwankowski

11. Tadeusz Kosman

12. Michał Kwiatkowski

13. Piotr Mroczkowski

14. Waldemar Skuza

15. Mirosław Trzciński

Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej
 • Dudaniec Tomasz Maciej
 • Kosman Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Kwiatkowski Michał Łukasz – Sekretarz Komisji
 • Skuza Waldemar Antoni
 • Trzciński Mirosław – Przewodniczący Komisji
Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki
 • Dzimira Michał Paweł – Przewodniczący Komisji
 • Goszka Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Nowiński Dariusz Jarosław
 • Fryza Radosław Wojciech – Sekretarz Komisji
 • Zakrzewska Grażyna Barbara
Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
 • Chmielewski Leon
 • Ciesielski Paweł – Przewodniczący Komisji
 • Gutowski Zbigniew Piotr
 • Iwankowski Waldemar Adam – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Mroczkowski Piotr – Sekretarz Komisji
Komisja Rewizyjna
 • Chmielewski Leon
 • Ciesielski Paweł
 • Gutowski Zbogniew Piotr – Przewodniczący Komisji
 • Kwiatkowski Michał Łukasz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Trzciński Mirosław – Sekretarz Komisji