Rada Miejska w Lidzbarku z wizytą w Sejmie RP

Z inicjatywy radnego Mirosława Trzcińskiego, w ramach realizacji Rocznego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lidzbarku, odbyła się wycieczka radnych do Sejmu RP.

W wyjeździe uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Lidzbarku, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Skarbnik Gabriela Sadowska. Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie budynku Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Wizyta przybliżyła radnym poznanie historii polskiego Sejmu, specyfikę pracy i obowiązki parlamentarzystów, przebieg procesu tworzenia polskiego prawa oraz pracę administracji państwowej. Przedstawiciele lidzbarskiego samorządu oprowadzeni zostali przez przewodnika Wszechnicy Sejmowej po pomieszczeniach głównego budynku sejmowego. Pierwszym punktem zwiedzania była galeria Sali Plenarnej, gdzie obradują posłowie. Następnie w holu głównym przedstawiona została tablica w hołdzie posłów II Rzeczypospolitej poległych w czasie II wojny światowej, tablica z nazwiskami parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej oraz tablica upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Sejmie i gablota z laskami marszałkowskimi. Rajcy zwiedzili również Salę Kolumnową, gdzie odbywają się słynne komisje śledcze oraz główny hall na piętrze budynku, przy którym znajduje się gabinet Prezydenta RP oraz sale posiedzeń, w których pracują merytoryczne komisje sejmowe. Mimo, iż dzień odwiedzin nie był dniem obrad parlamentarnych, zwiedzającym udało się spotkać np. posła Ryszarda Kalisza, posła Artura Dębskiego czy wiceprzewodniczącego parlamentu europejskiego Ryszarda Czarneckiego.
Na zakończenie samorządowcy zwiedzili również kompleks architektoniczno – parkowy budynków Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz zwiedzania Sejmu Rada Miejska odwiedziła również historyczne Muzeum Powstania Warszawskiego upamiętniające najbardziej heroiczny epizod w polskiej historii. Zaprezentowana w muzeum ekspozycja muzealna połączona z aranżacją wnętrz z wykorzystaniem efektów świetlnych i multimedialnych przybliżyła rzeczywistość z 1944 roku. Na koniec Samorządowcy zwiedzili Stare Miasto oraz Krakowskie Przedmieście kończąc swoją wizytę w stolicy przy Pałacu Prezydenckim. Organizatorem wycieczki był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Dariusz Nowiński a wszystkie koszty wyjazdu zostały pokryte przez uczestników z prywatnych środków.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Muzeum Powstania Waeszawskiego Pałac Prezydencki Sejm RP 2