„Przyjazny Urząd” w Lidzbarku

12 lipca burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz sekretarz Zbigniew Nosek wzięli udział w uroczystej Gali Finałowej II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd”. Decyzją Kapituły Konkursu Urzędowi Miasta i Gminy Lidzbark nadany został Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2016”. Lidzbark znalazł się wśród 26 nagrodzonych jednostek sektora administracji z całej Polski. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” nadaje Kapituła, w skład której wchodzą wybitni naukowcy i praktycy zarządzania, w tym m.in. goście specjalni obecni na uroczystości, prof. Arkadiusz Michał Kowalski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, jedni z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w dziedzinie problematyki jakości w administracji i innowacyjności. Kapituła oceniająca urzędy przyglądała się różnym aspektom pracy danej jednostki: od obowiązujących w urzędzie procedur obsługi klienta, poprzez analizę aktów prawnych regulujących zasady pracy urzędu (np. regulaminów wewnętrznych) i analizę opinii interesariuszy zewnętrznych urzędu. – Pozytywny wynik w konkursie stanowi źródło satysfakcji i mobilizuje do dalszych działań nad innowacyjnością i rozwojem. Jak dobrze wiemy, siła i efektywność tkwi we współpracy – mówił burmistrz Lidzbarka. – Ten sukces to zasługa przede wszystkim pracowników urzędu, którzy z należytą starannością i zaangażowaniem wykonują profesjonalnie swoje obowiązki. To oni na co dzień swym zaangażowaniem dbają o jakość pracy oraz satysfakcję petentów. – dodaje Sekretarz Miasta i Gminy.