Struktura Organizacyjna Urzędu

Burmistrz Lidzbarka Maciej Krzysztof Sitarek tel. 696 15 04
Zastępca Burmistrza Janusz Bielecki tel. 696 12 93
Sekretarz Miasta i Gminy Zbigniew Nosek tel. 696 15 05

wew. 130

Skarbnik Miasta i Gminy Gabriela Sadowska tel. 696 15 05

wew. 139

WEWNĘTRZNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

1)    Wydział Organizacyjny,

2)    Wydział Finansowy,

3)    Wydział Spraw Obywatelskich,

4)   Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,

5)   Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska,

6)    Urząd Stanu Cywilnego,

STANOWISKA KIEROWNICZE

1)    Skarbnik – pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego,
(Gabriela Sadowska, tel. (23)696 15 05 wew. 139)

2)    Sekretarz
(Zbigniew Nosek, tel. (23)696 15 05 wew. 130)

3)    Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
(Małgorzata Nawrocka, tel (23) 696 15 05 wew. 135)

4)    Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
(Sabina Wasilewska, tel. (23) 696 15 05 wew. 126)

5)    Naczelnik Wydziału Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
(Mariusz Badaczewski tel. (23) 696 15 05 wew. 133)

6)    Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska,
(Wiesław Czarnecki, tel. (23) 696 15 05 wew. 144)

7)    Kierownik USC
(Małgorzata Goszka, tel. (23) 696 15 05 wew. 131)

SAMODZIELNE STANOWISKA

Emilia Badaczewska – Starszy inspektor ds. BHP, tel (23) 696 15 05 wew. 123

Archiwista

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Naczelnik Wydziału Małgorzata Nawrocka pokój nr 12 A,

tel. 696 15 05 wew. 132

Podinspektor ds.obsługi Rady Agnieszka Ptaszyńska pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 135

Podinspektor ds.organizacyjnych
i dostępu do informacji publicznej
pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 135

Podinspektor ds. kancelaryjnych Anna Marulska pokój nr 9,

tel. 696 15 05

Podinspektor
ds. kadr i obrotu gospodarczego

Podinspektor
ds. obrotu gospodarczego

Beata Lautenbach

Emilia Badaczewska

pokój nr 6,

tel. 696 15 05 wew. 123

pokój nr 6,

tel. 696 15 05 wew. 123

Podinspektor ds.informatyki
i ochrony danych osobowych
Karol Murawski pokój nr 8,

tel. 696 15 05 wew. 125

Podinspektor ds. turystyki Kamila Sadowska pokój nr 8,

tel. 696 15 05 wew. 182

Podinspektor ds. promocji  Katarzyna Leśniewska pokój nr 8,

tel. 696 15 05 wew. 182

Konserwator, goniec Kazimierz Truszkowski pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 135

Sprzątaczki Elżbieta Nasternak

Bożena Godziszewska

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Skarbnik Miasta
i Gminy
Gabriela Sadowska pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 139

Inspektor ds. finansowych – księgowości budżetowej
i pozabudżetowej
Danuta Urbańska pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 142

Inspektor ds.finansowych – płac Teresa Wasiak pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 142

Podinspektor ds.finansowo-księgowych pokój nr 3,

tel. 696 15 05 wew. 141

Referent ds.finansowych- wymiaru i egzekucji Anna Szmit pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

Podinspektor ds. finansowych – kasjer Katarzyna Janiszewska pokój nr 5,

tel. 696 15 05 wew. 128

Podinspektor ds. finansowych – wymiaru podatków i opłat Anna Rynkowska pokój nr 5,

tel. 696 15 05 wew. 128

Inspektor ds.finansowych – rozliczeń podatku VAT Izabela Rzeszutko pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

Podinspektor
ds.finansowych – księgowości podatkowej
Iwona Ziółkowska pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

Podinspektor ds. finansowych – wymiaru podatków i opłat Justyna Ruczyńska pokój nr 5,

tel. 696 15 05 wew. 128

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału Sabina Wasilewska pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Podinspektor
ds.ewidencji ludności
Natalia Motyka pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Referent
ds.zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, informacji niejawnych, spraw przeciwpożarowych
i koordynator służby zdrowia
Maria Karczewska pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Inspektor ds. monitoringu Wojciech Sadowski
Podinspektor
ds.  monitoringu
Klemens Ruczyński

WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału Mariusz Badaczewski pokój nr 15,

tel. 696 15 05 wew. 133

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych Magdalena Rudzińska pokój nr 20,

tel. 696 15 05 wew. 143

Podinspektor ds.zamówień publicznych Paulina Wiśniewska pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137

Podinspektor ds.koordynacji inwestycji, remontów i gospodarki mieniem komunalnym pokój nr 20,
tel. 696 15 05 wew. 143
Referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania
i gospodarki komunalnej
Mirosława Łukaszewska pokój nr 17,

tel. 696 15 05 wew. 138

Podinspektor ds.zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki mieniem komunalnym
Bogdan Wisiński pokój nr 20,

tel. 696 15 05 wew. 143

Podinspektor ds.gospodarki komunalnej pokój nr 17,

tel. 696 15 05 wew. 138

Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych
i krajowych
Tomasz Poniewski pokój nr 16,

tel. 696 15 05 wew. 134

Podinspektor ds. koordynacji inwestycji
i remontów
Roman Zieliński pokój nr 16,

tel. 696 15 05 wew. 134

Robotnik gospodarczy Marian Jarzynka

Krzysztof Skuza

 Konserwator –  murarz Mirosław Dobucki
Robotnik budowlany Robert Rynkowski

Łukasz Szewczak

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU GEODEZJI i OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału Wiesław Czarnecki pokój nr 21,

tel. 696 15 05 wew. 144

Referent ds.zarządzania mieniem komunalnym Dawid Tuptoński pokój nr 19,

tel. 696 15 05 wew. 136

Podinspektor ds.gospodarki gruntami i wspólnot mieszkaniowych Maria Kruszewska pokój nr 19,

tel. 696 15 05 wew. 136

Podinspektor ds.gospodarki nieruchomościami Janusz Sikora pokój nr 19,

tel. 696 15 05  wew. 136

Inspektor ds. ochrony środowiska Monika Wasilewska-Śliwińska pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137


Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark

– poniedziałek         – w godzinach od 7.30 do 16.30

– wtorek                   – w godzinach od 7.30 do 15.30

– środa                     – w godzinach od 7.30 do 15.30

– czwartek               – w godzinach od 7.30 do 15.30

– piątek                    – w godzinach od 7.30 do 14.30