Przetarg pn. „Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica”

Zamówienie na„Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica”Nr sprawy – BiGK.271.1.6.2017

Zamawiający – Gmina Lidzbark

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu – Roboty budowlane

Wartość szacunkowa – poniżej 5 186 000 euro

Termin składania ofert – 

Miejsce składania ofert – Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark – Sekretariat (I piętro, pokój nr 9 )

Treść

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. „Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica”

Załączniki