Przetarg na adaptację budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. „Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku”

Załączniki: