Przedłużony termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przy jeziorze w Kiełpinach

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach do dnia 7 marca 2018 r. 

Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji służą dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl/ (strefa: Dla mieszkańca). Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu i wyrażenia opinii za pomocą w/w narządzi. Wniesione przez Państwa uwagi mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznej wersji projektu planu na etapie konsultacji, przed rozpoczęciem kolejnego etapu procedury planistycznej zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.