Program Wieloletni „Senior – WIGOR”

Gmina Lidzbark w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020  w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 realizuje projekt „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w Lidzbarku”

Całkowity koszt zadania publicznego, wynosi 186 147,00 zł. (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych).

Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 62 042,00 zł. (sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote),

Wkład własny Gminy Lidzbark 124 105,00 zł. (sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięć złotych)

Dzienny Dom Senior WIGOR