Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD

W ramach operacji pn. „Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD” przygotowana została publikacja z wykorzystaniem infografik, map, starych zdjęć oraz film z efektami 3D.

Film wykorzystuje wirtualne obiekty, efekty specjalne oraz infografiki.

Operacja ma za zadanie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, aby pokazać walory, zalety obszaru LGD oraz zachęcić osoby do których dotrze film oraz publikacja, do odwiedzania obszaru objętego przez LGD.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.