Prezentacja dotycząca NGO – dotacje na rok 2015

Prezentacja mutlimedialna ze spotkania z dn. 14.01.2015 r. odnośnie środków finansowych przeznaczonych przez gminę lidzbark dla organizacji pozarządowych na 2015r.

organizacje_pozarzadowe_-_wersja__2_-2015_lidzbark