Prawie 3 miliony na drogę Dłutowo – Straszewy

Kolejne kilometry dróg zostaną przebudowane w Gminie Lidzbark. A wszystko dzięki dofinansowaniu, które udało się otrzymać z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 1 860 992,00 zł przeznaczone zostanie na przebudowę drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew. 
Umowę na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych na obszarze wiejskim, w środę 13 marca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, podpisał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Gabrieli Sadowskiej. Całkowita wartość inwestycji to 2 924 710 zł.