Poznaliśmy kolejnych sołtysów

W środę na funkcję sołtysa mieszkańcy Nicka i Biernat ponownie wybrali Ireneusza Zaborek.

W Zdrojku mieszkańcy niemalże jednogłośnie poparli reelekcję sołtysa Waldemara Kocieli. Gratulujemy!

W tym tygodniu czekają nas wybory na Sołtysa i Rad Sołeckich w kolejnych dwóch sołectwach. Już dziś we Wlewsku, jutro w Słupie.