Powitanie wiosny w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku

20.03. dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku powitały długo wyczekiwaną wiosnę. Jest to doskonała okazja do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie z sobą budząca się do życia przyroda. Wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola wyruszyli w barwnym i głośnym pochodzie ulicami miasta przypominając wszystkim o nowej porze roku. Do tego wyjątkowego dnia dzieci przygotowywały się już od kilkunastu dni. Zadbano też o wiosenny wystrój sal, a dzieci uczyły się piosenek i wierszy o wiośnie. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. Podczas spacerów i wycieczek dzieci szukały zwiastunów i oznak wiosny. Przedszkolaki wykonały kolorowe kwiaty oraz przygotowały samodzielnie instrumenty. Głośnymi okrzykami żegnano zimę i witano wiosnę.

powitanie wiosny w przedszkolu (2) powitanie wiosny w przedszkolu powitanie wiosny w przedszkolu (1)