Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

4 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze odbyły się eliminacje powiatowe do 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe. Eliminacje składały się z dwóch etapów. Pierwszym był test wiedzy składający się z 40 pytań, drugim etapem była odpowiedź ustna przed komisją.

Łącznie do udziału w turnieju zgłosiło się 39 uczestników.

Gminę Lidzbark reprezentowali:
Z grupy I – (uczniowie szkół podstawowych klas I-VI):
Natalia Kłosowska,  Zuzanna Antkiewicz – SP nr 1 w Lidzbarku, Maciej Grochowalski – SP w Kiełpinach
Z grupy II – (uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz klasy III gimnazjum)
Oliwia Antkiewicz – SP nr 1 w Lidzbarku, Paweł Klejnowski – SP w Bryńsku
Z grupy III – ( uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych)
Natalia Socińska – ZSZ w Lidznarku, Karol Sternicki, Robert Karbowski – LO w Lidzbarku

Ostatecznie do drugiego etapu zakwalifikowało się 10 osób a wyniki wyglądały następująco:

Szkoły podstawowe klasy I-VI:

1. Karolina Panek – Szkoła Podstawowa w Niechłoninie
2. Maciej Grochowski – Szkoła Podstawowa w Kiełpinach
3. Maksymilian Małecki – Szkoła Podstawowa w Hartowcu

Szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz III klasy gimnazjum:

1. Magdalena Antkowicz – Gimnazjum w Gródkach
2. Anna Orzechowska – Szkoła Podstawowa w Rybnie
3. Kamil Stefaniak – Szkoła Podstawowa w Petrykozach
4. Bartosz Przybyszewski – Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe:

1. Arkadiusz Sobczak – Zespół Szkół nr 1 w Działdowie
2. Karol Sternicki – Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
3. Karolina Geszczyńska – Liceum Ogólnokształcące w Rybnie

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od I do III otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zestawy upominkowe.

Sponsorami nagród byli: Powiat Działdowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Działdowie.