Poszukujemy do pracy na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych

Burmistrz Lidzbarka ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty w sekretariacie UMiG do 20.09.2016r. do godz.15:30.