Posiedzenie Krajowego Zebrania Członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

Budżet 2018, kalendarz imprez oraz tegoroczny Festiwal Miast Cittaslow to główne tematy Posiedzenie Krajowego Zebrania Członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Mierkach. W spotkaniu wziął również udział burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz pełnomocnik gminy Lidzbark ds. Cittaslow Tomasz Poniewski.

W środę, 31 stycznia w Mierkach pod Olsztynkiem odbyło się posiedzenie Krajowego Zebrania Członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow z udziałem naukowców
z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym punktem spotkania było sprawozdanie z działalności podejmowanej w ubiegłym roku oraz sprawozdanie z realizacji budżetu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow za 2017 rok Uczestnicy zebrania zatwierdzili również projekt budżetu sieci na 2018 rok oraz przyjęli do realizacji kalendarz wydarzeń. Kolejnym punktem zebrania było omówienie współpracy
z Komitetem Naukowym Cittaslow oraz formy pomocy dla Murowanej Gośliny, która zmaga się ze skutkami wybuchu gazociągu do jakiego doszło w nocy 26 stycznia. W wyniku tragedii doszczętnie spalone zostały 3 domy, a 15 uszkodzonych.

Dla Lidzbarka ważnym elementem spotkania było przedstawienie przez Burmistrza oraz Naczelnik wydziału Organizacyjnego Małgorzatę Nawrocką prezentacji dot. założeń oraz przygotowań do tegorocznego Festiwalu Miast Cittaslow, który odbędzie się w dniach 25 – 26 maja w naszym mieście. Wszystkim burmistrzom miast członkowskich zostały również wręczone pierwsze zaproszenia na Festiwal.

Duże zainteresowanie uczestników zgromadzenia wzbudziły szczegóły planowanych warsztatów sieci miast Cittaslow połączone z II konferencją naukową „Alternatywne modele rozwoju miast wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia” w Lidzbarku Warmińskim w dniach 11-12 maja

Tego samego dnia bezpośrednio przed Posiedzeniem Krajowego Zebrania Członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, w trakcie którego podjęto uchwałę o zatwierdzeniu budżetu Stowarzyszenia na rok 2018 oraz uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.