Poprawiamy bezpieczeństwo

Aktywne znaki drogowe stanęły na ul. Nowej. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im Szarych Szeregów i ostrzeganie kierowców o  przejściu dla pieszych.

Dla zwiększenia widoczności aktywne znaki drogowe są wyposażone w lampy ostrzegawcze. Wszystkie te elementy sprawiają, że znak jest widoczny nawet z dużej odległości i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Aktywne znaki są zasilane panelami słonecznymi, co sprawia że nie są ponoszone koszty podłączenia i dostępu do sieci energetycznej.