Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

W lutym na terenie Miasta i Gminy Lidzbark rozpoczął się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ten będzie trwał do kwietnia, a w tym okresie otrzymamy łącznie 48 ton żywności w pięciu transzach. Od 29 lutego trwa wydawanie pierwszych 6 ton żywności. Kolejne 6 ton rozdanych zostanie w marcu , natomiast w kwietniu – 3 transze po 12 ton. Przez ten cały okres z pomocy skorzysta 650 osób z terenu Miasta i Gminy Lidzbark zakwalifikowane przez MOPS w Lidzbarku.

MOPS w Lidzbarku nadal przyjmuje zgłoszenia osób i rodzin chętnych  do skorzystania z pomocy  w kolejnym okresie rozpoczęcia, się w/w programu.