Pomoc prawna dla mieszkańców

Ze względu na przeciągający się w naszym kraju okres pandemii koronawirusa informujemy że, nieodpłatna pomoc prawna, w której wykwalifikowani prawnicy udzielają porad osobom wskazanym w art. 4 ust. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2232 z późn. zm.), udzielana jest wyłącznie telefonicznie przy uprzednim zgłoszeniu na
nr telefonu 23 697 59 67.

Osobą o której mówi art. 4 w/w ustawy jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.