Pomoc dla bezdomnych

Pragniemy poinformować, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

 Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.