Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Lidzbarku

13 – 230 Lidzbark
ul. Zieluńska 7
Tel.:  +48 698 719 820
+48 667 255 939
siedziba ul. Zieluńska
Nr. Konta: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w  Lidzbarku
89821500062001 0002 76290001

Dnia 22 marca 2005 roku nasze stowarzyszenie uzyskało statut organizacji pożytku publicznego. Działając jako Koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym możemy przyjmować wpłaty od osób fizycznych w  wysokości 1% od zapłaconego podatku. 

Cele działalności Koła

RYBKA 2005: 28 czerwca 2005 r. na plaży miejskiej w Lidzbarku, odbyły się III Zawody Wędkarskie dla Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było koło PSOUU “Dar Anioła”, koło PZW oraz biuro promocji miasta Lidzbarka. W zawodach wzięło udział osiemnastu uczestników z 6 różnych placówek, łowiąc z pomostu łącznie 3,5 kg ryb. Wszyscy uczestnicy zawodów o trzymali pamiątkowe koszulki z  nadrukiem Rybka 2005. Jak podkreśla prezes “Daru Anioła” ważna jest integracja wszystkich osób z różnych środowisk i miast.

PIKNIK “DARU ANIOŁA”: 19 sierpnia 2005 roku na skwerze przed kościołem św. Wojciecha odbyła się wystawa pod nazwą “Dary natury”. Przez organizatora – stowarzyszenie DAR ANIOŁA – zaprezentowany został dorobek warsztatów, prowadzonych przez 5 tygodni w  ramach terapii dla dzieci specjalnej troski. Impreza miała charakter pikniku, który muzycznie uświetniony został przez Pawła Szymańskiego. Patronat nad wystawą objął Burmistrz Lidzbarka Piotr Kramkowski.

WAKACJE “DARU ANIOŁA”: stowarzyszenie Dar Anioła może zaliczyć wakacje lata 2005 do bardzo aktywnych. Dzieci specjalnej troski spotykały się codziennie na warsztatach plastyczno – wikliniarskich. Powstało mnóstwo koszyków, podstawek, miseczek i ozdób. Dzieci uczyły się także lepić przedmioty z  masy solnej, malować na szkle, tworzyć ozdoby z szyszek, tekturek i  papieru. Wykonane prace zostały zaprezentowane młodzieży amerykańskiej – przebywającej w Lidzbarku na wakacjach.