Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych
Okręg Warmińsko – Mazurski
Zarząd Koła w Działdowie
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo

Główne cele statutowe:
Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i  społecznych, przeciwdziała ich dyskryminacji.

Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Związek prowadzi rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków; prowadzi oraz współdziała w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych m. in. przez prowadzenie własnych ośrodków leczniczo – i szkoleniowo – rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami.

Związek organizuje oraz współdziała w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji.

U