Podsumowanie Pierwszego Etapu Szkolenia (Trzy Lata: Listopad 2017 – Grudzień 2020) oraz Przedłużonego Sezonu Sportowego 2019/2020 (Pandemia Koronawirusa) Sekcji Tenisa Stołowego Przy Klubie Lks „Wel” Lidzbark Welski – Grudzień 2020

1. ILOŚĆ ZAWODNIKÓW OBJĘTYCH SZKOLENIEM.

Od listopada 2017 r. szkoleniem objętych było 76 osób. Były to osoby, które brały udział w zajęciach dłużej niż trzy tygodnie i wprowadzone zostały do ewidencji. Wiadomo, część dzieci przyszło sprawdzić się, zobaczyć na czym te zajęcia polegają i czy odpowiada im ta dyscyplina i forma aktywności fizycznej. W skutek czego, część rezygnowała w krótszym czasie niż trzy tygodnie. Szacuję, że tak naprawdę przez sekcję tenisa stołowego „przewinęło” się około 100 osób. Do marca 2020 roku brało udział w zajęciach 34 – 37 osób trenując w trzech grupach szkoleniowych w zależności do stopnia zaawansowania. Niestety pandemia koronawirusa , obostrzenia sanitarne, możliwości bazowe, tak naprawdę, brak możliwości zorganizowania naboru młodych adeptów tenisa stołowego spowodowało, że od maja 2020 roku w treningach uczestniczy 20 zawodników/-czek. Jest to grupa najbardziej zaawansowana z którą najłatwiej przestrzegać obostrzeń sanitarnych wciąż obowiązujących i reprezentująca nasz Klub w turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim a także na szczeblu międzynarodowym.

         2. PROGRAM REALIZACJI SZKOLENIA.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach, w zależności od stopnia zaawansowania. Głównie realizujemy PROGRAM „FUNdamenty – od marzenia do Mistrzostwa” Trenera Klasy Mistrzowskiej Pana JERZEGO GRYCANA (uczestniczyłem w rocznych szkoleniach FUNdamenty 1 i 2. Posiadam kompetencje aby prowadzić zajęcia w oparciu o ten program).

Na zajęciach poznajemy i doskonalimy techniki proste i złożone. Dbamy o prawidłową strukturę ruchu poszczególnych uderzeń i poprawną pracę nóg przy uderzeniach. Poznajemy i doskonalimy różne techniki serwu. Doskonalimy serwy o różnych rotacjach. Nie zapominamy o ćwiczeniach czucia piłeczki i rakietki (w formie zabawowej), najczęściej w grupie najmłodszej ale nie tylko. Uczymy się aby wszystkie elementy treningu były dużej jakości i aby wykonywać zadania w skupieniu – to prowadzi do Mistrzostwa.

Równolegle realizujemy TRENING FIZYCZNY. Doskonalimy : wytrzymałość ogólną, szybkość, zwrotność, gibkość, koordynację ruchową, stosujemy ćwiczenia równoważne. Wzmacniamy poszczególne partie mięśniowe. Dbamy o szybkość czasu reakcji. Obciążenia treningowe są proporcjonalne do możliwości zawodnika/-czki.

Realizujemy podstawy TRENINGU TAKTYCZNEGO. Omawiamy zasady budowania prostych akcji, dobieranie odpowiednich zagrań i wybór miejsca upadku piłeczki na stole. Ważna jest świadomość – po co to robię? czemu ma to służyć? Po treningach i zawodach przeprowadzamy pogadanki – „ Moje słabe i mocne strony”  ,  „Gdzie jesteśmy w drodze do Mistrzostwa”.

Podczas PIERWSZEGO ETAPU SZKOLENIA nie ominął nas okres pandemii koronawirusa. To był i jeszcze jest trudny czas do treningu. Od marca 2020 do maja 2020 nie można było o ogóle korzystać z sali gimnastycznej i prowadzenie normalnych zajęć nie było możliwe. Zajęcia, w miarę możliwości prowadziłem w formie zdalnej, która w dużym stopniu opierała się na zaufaniu do zawodników a z ich strony, sumienne wykonywanie przesłanych zadań. Przesyłałem rozpisane treningi fizyczne ; zabawy z rakietkami i piłeczkami (dla najmłodszych) ; ćwiczenia imitacji w celu utrzymania kondycji fizycznej i psychicznej. Przeprowadziłem wiele rozmów motywujących z zawodnikami i byłem z nimi w stałym kontakcie. Od połowy maja 2020 wznowiliśmy treningi fizyczne (na świeżym powietrzu – bo pozwolono) a od 25.05.2020 r. z ogólnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi i za ZGODĄ RODZICÓW, po długiej przerwie, wznowiliśmy treningi techniczne na stołach.

OBOSTRZENIA SANITARNE, KTÓRE PRZESTRZEGAŁEM I PRZESTRZEGAM PODCZAS TRENINGU TECHNICZNEGO.

1. Przychodzimy i wychodzimy z treningu w maseczkach. Trening realizujemy bez maseczek.

2. Podczas jednej jednostki treningowej, uczestniczy maksymalnie 8 zawodników.

3. Zachowanie ogólnie obowiązującej odległości między zawodnikami.

4. Piłeczki podczas gry wieloma piłkami, zbiera tylko trener. Podczas gry w parze, każdy zawodnik  – gra jedną, otrzymaną przez trenera piłeczką.

5. Piłeczki, które są wykorzystywane do gry w parze, po każdym treningu są dezynfekowane i wymieniane.

6. Do treningu wykorzystujemy maksymalnie 4 stoły w oddzielonych boksach.

7. Zastosowanie bezpiecznych odstępów czasowych. Zmiany 8-osobowych grup treningowych – 20 minut przerwy między treningami (dezynfekcja stołów i wietrzenie sali).

8. Stosowanie się do innych zasad bezpieczeństwa określonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dn. 16.05.2020 r. Poz. 878 aktualnie mają następujące brzmienie :

– weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt.

– brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

– dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i w każdej grupie.

– korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu.

– obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

– szczegółowe wytyczne Polskiego Związku Tenisa Stołowego dotyczące formuły prowadzenia zajęć.

 Wszelkiego rodzaju obostrzenia i postanowienia DO  WIADOMOŚCI  I  ZA  ZGODĄ  RODZICÓW.

                                         Trener sekcji tenisa stołowego –  SŁAWOMIR  OSTROWSKI.

NA TYM ETAPIE wynik sportowy – fajna rzecz – ale nie najważniejsza. Na tym etapie ważne to : TECHNIKA, TECHNIKA, TAKTYKA i PSYCHIKA.

       3. OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW/-CZEK.

Na tym etapie wynik sportowy nie jest najważniejszy ale jeżeli się pojawi, to na pewno jest to przyjemne. Na tym etapie najważniejsze to doskonalenie technik zagrań, to jest podstawą do taktyki – większy zasób prawidłowych i pewnych o dużej jakości zagrań, to większe możliwości rozwiązań taktycznych, co przynosi zdobycie punktu a ostatecznie wygranie pojedynku. Ważna jest praca nad „chłodną głową”, odpornością psychiczną – na tym etapie większość zawodników sprawia wrażenie nadpobudliwych chce grać mocno, szybko i trzeba nad tym zapanować.

Ale pomijając to wszystko, jeżeli pojawia się wynik, znaczy to, że praca idzie w dobrym kierunku. Dlatego teraz mimo wszystko, trochę o naszych sukcesach.

Do tej pory (od stycznia 2018 r. do października 2020 r.) jako Klub braliśmy udział w 57 turniejach od szczebla powiatowego do międzynarodowego. W naszych szeregach mamy 5 zawodniczek z tytułem MISTRZYNI WOJEWÓDZTWA.

RUCIŃSKA Lena (skrzatka – Pisanica maj 2019 singiel i debel) ; SKUZA Karolina (skrzatka – Pisanica maj 2019 debel) ; ŁOZIŃSKA Natalia (skrzatka – Olecko wrzesień 2020 singiel i debel) ; NIZGORSKA Lena (skrzatka – Olecko wrzesień 2020 debel) ; RUCIŃSKA Lena (żaczka – Olecko wrzesień 2020 singiel, debel i mikst) ; WITKOWSKA Julia (żaczka – Olecko wrzesień 2020 debel).

Ponadto czołowe zawodniczki i zawodnicy województwa w swoich kategoriach to : NADOLSKA Roksana (żaczka) ; PINGOT Zuzanna (młodziczka) ; WITKOWSKI Paweł (młodzik) ; GORCZYCZEWSKI Piotr (żak) ; WĘGRZYNOWSKI Alan (żak) , CHOJNACKI Igor (junior).

We wrześniu 2020 r. w Olecku rozegrano Mistrzostwa Województwa Skrzatów i Żaków które zostały zdominowane przez nasze zawodniczki i zawodników. Zdobyliśmy mnóstwo medali i pucharów a RUCIŃSKA Lena została najbardziej utytułowaną zawodniczką Mistrzostw zdobywając tytuł Mistrzyni Województwa w singlu, deblu i mikście.

Po trzech latach edukacji tenisa stołowego, zdecydowanie najbardziej utytułowaną zawodniczką naszego Klubu jest RUCIŃSKA LENA (rocznik 2010), która na swoim koncie ma : tytuły Mistrzyni Województwa (skrzatka i żaczka) ; II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tenisa Stołowego (skrzatka – Warszawa 09.02.2019) ; II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów PINGLA CUP (skrzatka – Grodzisk Maz. 01.06.2019) . Rok wcześniej z koleżanką klubową – WITKOWSKĄ Julią na tym samym turnieju zajęły III miejsce zdobywając BRĄZOWY MEDAL. ; zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju PGE NARODOWY (żaczka – Warszawa 15.09.2019) ; II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym (żaczka – Elbląg 07.12.2019) ; V miejsce w 2. Grand Prix Polski Żaczek (żaczka – Drzonków 10-12.01.2020). Startuje systematycznie w Grand Prix Polski Żaczek i zaczyna systematycznie brać udział w turniejach tej rangi w młodziczkach.

Największym sukcesem LENY jest zdobycie BRĄZOWEGO MEDALU MISTRZOSTW POLSKI ŻACZEK w GRZE PODWÓJNEJ (w parze z MAKAR Aleksandrą z Przemyśla). Mistrzostwa rozegrano 10-11.10.2020 w Grodzisku Maz.

Sezon 2020/2021 LENA rozpocznie jako 3. żaczka w Polsce (Ranking Ogólnopolski) i 30. Młodziczka w Polsce (kategoria wyżej – Ranking Ogólnopolski). Zarówno w kategorii żaczek jak i młodziczek ma prawo startu w Grand Prix Polski (limit ogólnopolski) bez udziału w kwalifikacjach wojewódzkich.

SUKCESY POSZCZEGÓLNYCH ZAWODNIKÓW/-CZEK W SEZONIE 2019/20.

       NIZGORSKA  LENA  (skrzatka 2011 r.)   

– III Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.                             

– III Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatek w DZIAŁDOWIE.

– VII Miejsce w Mistrzostwach Województwa Skrzatów (indywidualnie).

– I  Miejsce w Mistrzostwach Województwa Skrzatów (debel) w OLECKU.

         ŁOZIŃSKA  NATALIA  (skrzatka 2011 r.)

– V Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– I  Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– I  Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatek w DZIAŁDOWIE.

– I  Miejsce w Mistrzostwach Województwa Skrzatów (indywidualnie).

– I  Miejsce w Mistrzostwach Województwa Skrzatów (debel) w OLECKU.

        RUCIŃSKA  LENA  (żaczka 2010 r.) – NAJBARDZIEJ          UTYTUŁOWANA ZAWODNICZKA W KLUBIE „WEL” LIDZBARK.

– III Miejsce w „PGE NARODOWY” Ogólnopolskim Turnieju Dzieci i Młodzieży w WARSZAWIE.

– II Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– IX Miejsce w 1. Grand Prix Polski Żaczek w ŁAZISKACH GÓRNYCH.

– III Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– II Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– I  Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– V Miejsce w 2. Grand Prix Polski Żaczek w DRZONKOWIE.

– I  Miejsce w 3. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– 49 Miejsce w 3. Grand Prix Polski Młodziczek (zawodniczki są dwa i trzy lata starsze od Leny) w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

– VII Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów PINGLA CUP w GRODZISKU MAZOWIECKIM.

– V Miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodziczek (indywidualnie) , II Miejsce (t. drużynowy) w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

– Mistrzyni Województwa Żaczek (t. indywidualny)

– I  Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaczek (t. deblowy)

– I  Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaczek (t. miksta) w OLECKU.

LENA została potrójną Mistrzynią Województwa w swojej kategorii wiekowej w 2020r

– XXXIII Miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodziczek w KROŚNIE.

– XVII Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodziczek w KROŚNIE.

– XXXIII Miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaczek ( t. indywidualny – b. pechowy, nie oddający aktualnego poziomu gry Leny).

– III Miejsce BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI ŻACZEK (t. deblowy).

Aktualnie RUCIŃSKA Lena na sklasyfikowanych 236 żaczek jest 3 w Rankingu Ogólnopolskim a wśród sklasyfikowanych 380 młodziczek (kategoria wyżej) jest 30 w Rankingu Ogólnopolskim. W tych kategoriach jest zwolniona z kwalifikacji wojewódzkich. Ma prawo startu w Grand Prix Polski w obu kategoriach.

        WITKOWSKA  JULIA  (żaczka 2009 r.)

– II Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Żaczek w GIŻYCKU.

– VII Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– V Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– II Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Żaczek w DZIAŁDOWIE.

– XI Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów PINGLA CUP w GRODZISKU MAZOWIECKIM.

– IX Miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodziczek w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

– I  Miejsce w El. Woj. W-ce Mistrzyni Województwa w Mistrzostwach Województwa (t. indywidualny)

– I  Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaczek (t. deblowy) w OLECKU.

– 49 Miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaczek (t. indywidualny)

– IX Miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaczek (t. deblowy) w GRODZISKU MAZOWIECKIM.

Aktualnie na 380 sklasyfikowanych młodziczek, Julia zajmuje 163 miejsce w Rankingu Ogólnopolskim.

        SKUZA  KAROLINA  (żaczka  2010 r.)

– VII Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w GIŻYCKU.

– IX Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– V Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– III Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Żaczek w DZIAŁDOWIE.

– IX Miejsce w 3. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– XXIX Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów PINGLA CUP w GRODZISKU MAZOWIECKIM.

– IX Miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodziczek w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

– IV Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaczek (t. indywidualny)

– III Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaczek (t. deblowy) w OLECKU.

Aktualnie na 236 sklasyfikowanych żaczek, Karolina zajmuje 37 miejsce w Rankingu Ogólnopolskim.       

        NADOLSKA  ROKSANA  (żaczka  2009 r.)

– IV Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Żaczek w GIŻYCKU.

– IX Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– VI Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– VI Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– V Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Żaczek w DZIAŁDOWIE. 

– V Miejsce w 3. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– XXV Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów PINGLA CUP w GRODZISKU MAZOWIECKIM.

– X Miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodziczek w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

– V Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaczek (t. indywidualny)

– III Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaczek (t. deblowy) w OLECKU.

Aktualnie na 380 sklasyfikowanych młodziczek, Roksana jest na 95 miejscu w Rankingu Ogólnopolskim.

        WĘGRZYNOWSKI  ALAN  (żak  2010 r.)

– IX Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Żaków w GIŻYCKU.

– IX Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– IV Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– XIII Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaków (t. indywidualny)

– III Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaków (t. deblowy) w OLECKU.

Aktualnie, na 293 sklasyfikowanych żaków , Alan jest na 120 miejscu w Rankingu Ogólnopolskim.

        GORCZYCZEWSKI  PIOTR  (żak  2010 r.)

– XIII Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w GIŻYCKU.

– VII Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– III Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– XIV Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaków (t. indywidualny)

– III Miejsce w Mistrzostwach Województwa Żaków (t. deblowy) w OLECKU.

Aktualnie na 293 sklasyfikowanych żaków , Piotr jest na 130 miejscu w Rankingu Ogólnopolskim.

         PINGOT  ZUZANNA  (młodziczka  2008 r.)

– IV Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– II Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek w DZIAŁDOWIE.

– V Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym Kadetek w ELBLĄGU.

– I  Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– III Miejsce w 3. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w DZIAŁDOWIE.

– VIII Miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodziczek (t. indywidualny)

– II Miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodziczek (t. drużynowy) w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

– XVII Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodziczek w KROŚNIE.

Aktualnie na 380 sklasyfikowanych młodziczek , Zuzia zajmuje 46 miejsce w Rankingu Ogólnopolskim.

        LIEBNER  MICHAŁ  (młodzik  2007 r.)

– IX Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w DZIAŁDOWIE.

– IX Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– IV Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– IX Miejsce w 3. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w DZIAŁDOWIE.

– V Miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodzików w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

          WITKOWSKI  PAWEŁ  (młodzik  2008 r.)

– IX Miejsce w „PGE NARODOWY” Ogólnopolskim Turnieju Dzieci i Młodzieży w WARSZAWIE.

– V Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodzików w DZIAŁDOWIE.

– III Miejsce w 3. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodzików w DZIAŁDOWIE.

          ŁOZIŃSKI  MIŁOSZ  (kadet  2006 r.)

– XIII Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w DZIAŁDOWIE.

– IX Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym w DZIAŁDOWIE.

– V Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

         CHOJNACKI  IGOR  (junior  2004 r.) 

– IX Miejsce w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Juniorów w DZIAŁDOWIE.

– XVI Miejsce w „PGE NARODOWY” Ogólnopolskim Turnieju Dzieci i Młodzieży w WARSZAWIE.

– IX Miejsce w 2. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Juniorów w DZIAŁDOWIE.

– V Miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w ELBLĄGU.

– IX Miejsce w Ogólnopolskim Memoriale Kazimierza Sochackiego w OSTRÓDZIE.

– IX Miejsce w 3. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Juniorów w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

– V Miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów w LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

Aktualnie na 683 sklasyfikowanych juniorów, Igor jest na 90 miejscu w Rankingu Ogólnopolskim.

       Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam i  odsyłam na stronę     lidzbark.pl    gdzie jest wiele turniejów (w których braliśmy udział). Są one opatrzone komentarzem i myślę, że ciekawymi zdjęciami. Życzymy przyjemnej lektury. Zawodniczki i zawodnicy wraz z trenerem sekcji TENISA STOŁOWEGO przy Klubie LKS „WEL” Lidzbark – SŁAWOMIREM  OSTROWSKIM.

       4. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW.

Po wcześniejszych rozmowach i prośbach, pozyskując od p. Marcina Chojaka współwłaściciela Firmy DEKORGLASS (w ramach sponsoringu) pięć bardzo dobrych stołów i siateczek firmy BUTTERFLY, okładzin i desek, widząc jak wzrasta zainteresowanie zajęciami, jak przybywa młodych adeptów tej dyscypliny,  pomyślałem o poważnym treningu tenisa stołowego. W miarę podnoszenia umiejętności gry, coraz częściej, większa ilość zawodników wyjeżdżała na turnieje. Systematycznie wyjeżdżaliśmy na turnieje szczebla ogólnopolskiego a co za tym idzie, wzrosły wydatki na sekcję (dalekie wyjazdy na 2-3 dniowe turnieje, profesjonalny sprzęt itp.) W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych podjąłem i podejmuję rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Podczas rozmowy przekazuję nagrany filmik: „Trening tenisa stołowego w pigułce” z udziałem naszych zawodników oraz krótką prezentację naszej sekcji – „ CO ROBIMY DOKĄD ZMIERZAMY”. Aby uzmysłowić potencjalnym darczyńcom, jaką pracę wykonują nasi małoletni zawodnicy. Powoli są efekty tych rozmów. Pozyskałem kilku sponsorów, dzięki którym w tak zwanym „ martwym okresie” (styczeń – marzec) zawodnicy mogli uczestniczyć w turniejach Rangi Ogólnopolskiej. W tym miejscu BARDZO DZIĘKUJĘ dotychczasowym sponsorom naszej sekcji, a są to :

Pan GABRIEL CHOJAK i Pan MARCIN CHOJAK Właściciele Firmy DEKORGLASS w Działdowie.

 Pan MACIEJ SITAREK, Burmistrz Miasta Lidzbark.

 Pan JANUSZ BIELECKI, Zastępca Burmistrza.   

Pan JAROSŁAW GAWENDA , Prezes Banku Spółdzielczego w Działdowie z/s w Lidzbarku.

Pan ZBIGNIEW JĘDRYCHOWSKI właściciel Firmy MAXWEL.  

Pan DARIUSZ SZCZAWIŃSKI, Nadleśniczy NADLEŚNICTWA Lidzbark.                                                                

Pan JACEK RACZYŃSKI jako OSOBA PRYWATNA.                                                                                                                            

Serdecznie dziękuję Panu JANUSZOWI ŁAWICKIEMU, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku za możliwość systematycznego treningu (oczywiście w obowiązującym reżimie sanitarnym w związku z pandemią koronawirusa ) jak tylko przepisy ogólne na to pozwalają. Także dziękuję Panu JANKOWI CZEPEK – pracownikowi tej Szkoły – że mogę trenować w godzinach po południowych a zawodnicy podnosić swoje umiejętności. Jeszcze raz wszystkim za okazywaną pomoc SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

Także w tym celu spotkałem się z Panem Burmistrzem Maciejem Sitarkiem i W-ce Burmistrzem Panem Januszem Bieleckim. Na spotkaniu przedstawiłem osiągnięcia grupy. Wprowadziłem Panów Burmistrzów w tajniki tenisa stołowego (zajęcia treningowe, zapotrzebowanie sprzętowe i koszty utrzymania sekcji). Sporządziłem symulację kosztów na sezon 2019/2020 i przekazałem Panom Burmistrzom. Po wysłuchaniu i obejrzeniu materiałów, Panowie Burmistrzowie obiecali wspierać naszą sekcję, za co z góry wraz z zawodnikami bardzo dziękuję. Także zaprosiłem Panów na pokazowy trening. Zaproszenie przyjęto z zadowoleniem. Trening odbył się w dniu 18 grudnia 2019 r. Oprócz Panów Burmistrzów był także zaproszony Pan Marcin Chojak współwłaściciel Firmy DEKORGLASS dzięki któremu w bardzo dużej mierze, dzieci i młodzież lidzbarska (szczególnie w początkowym okresie) może zgłębiać tajniki tenisa stołowego. Niestety, z powodu natłoku spraw i obowiązków, Pan Marcin nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Zajęcia, które zaczęły się krótką prezentacją sekcji – początki, praca na treningach i odnoszone sukcesy – miała przybliżyć zaproszonym Gościom, na czym polega charakter pracy i występujące poszczególne elementy treningu tenisa stołowego (doskonalenie serwu , gra na wiele piłek itd.) a przede wszystkim ilość włożonej pracy przez zawodników w jednostkę treningową – wydawać by się mogło, takie odbijanie piłeczki. Po obejrzeniu treningu, Panowie Burmistrzowie, chętnie złapali za rakietki. Stanęli przy stole najpierw naprzeciw siebie a później spróbowali swoich sił z zawodnikami. Panowie zgodnie orzekli, iż mimo młodego wieku, ciężko z nimi utrzymać piłeczkę na stole.

       5. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.

Przez cały dotychczasowy okres działalności sekcji tenisa stołowego, współpraca z Rodzicami (żeby tylko nie zapeszyć) układa się BARDZO DOBRZE. Są dla mnie dużym wsparciem. Mam z Rodzicami stały kontakt. Systematycznie spotykamy się, rozwiązujemy problemy grupy – jeśli takowe występują. Teraz w okresie pandemii koronawirusa spotkania ograniczane są do niezbędnego minimum. Rodzice bardzo pomagają mi w organizacji wyjazdów na zawody, nie szczędząc własnego czasu i środków (szczególnie środka transportu). Biorąc pod uwagę, dużą ilość, dalekich wyjazdów (Kraków ; Wałbrzych ; Drzonków ; Krosno ; Łaziska Górne ; Olecko ; Sępólno Krajeńskie ; Grodzisk Mazowiecki ; Giżycko ; Elbląg ; Warszawa i wiele innych miejscowości) i tu ogromny ukłon w stronę Pana Arkadiusza Chojnackiego, przyczyniają się do dużych oszczędności sekcji, związanych z poniesionymi kosztami transportu przez Klub. Oprócz transportu, pomagają mi w wszelaki inny, w miarę możliwości sposób. Są bardzo ważną częścią naszej sekcji. Bardzo IM za okazywaną pomoc DZIĘKUJĘ.

       6. INNE INFORMACJE.

Prowadziłem, prowadzę i aktualizuję (w okresie pandemii jest to trochę ograniczone) gazetkę ścienną, która znajduje się przy sali treningowej (aktualny materiał czeka na wywieszenie, jak tylko będzie to możliwe). Gazetka wzbudza duże zainteresowanie. Czyta i ogląda ją wiele osób. Także z każdych zawodów przesyłam na stronę lidzbark.pl  obszerną informację opatrzoną ciekawymi zdjęciami o rozegranym turnieju.

Bardzo miłą niespodziankę sprawiał Pan Gabriel Chojak właściciel Firmy DEKORGLASS fundując zawodnikom naszej sekcji piękne, świąteczne paczki bożonarodzeniowe ku wielkiej radości naszych zawodników którzy w podziękowaniu przesłali Panu Gabrielowi gorące życzenia świąteczne a także „ kawałek historii” naszej sekcji w formie zdjęć i jeszcze raz serdecznie podziękowali za paczki i radość.

       7. ZAKOŃCZENIE.

Mimo pandemii koronawirusa, która wprowadziła wiele bałaganu w zaplanowane działania oraz nieprzewidywalności – co przyniesie jutro? I to, że musiałem ograniczyć ilość uczestników zajęć (warunki bazowe, czasowe i aktualne obostrzenia sanitarne) czego najbardziej żałuję, uważam, że był to bardzo dobrze przepracowany okres.

Chcielibyśmy dalej kontynuować swoją DROGĘ DO MISTRZOSTWA, wzbudzać zainteresowanie i reaktywować (co powoli następuje)Tenis Stołowy w środowisku lidzbarskim, w którym kiedyś stał na wysokim poziomie. Pozyskiwać nowe osoby do sekcji a z tymi, którzy już są, wytyczać nowe, wyższe cele. Jestem przekonany, że tu w Lidzbarku jest duży potencjał, wola Rodziców i klimat sprzyjający uprawianiu tej dyscypliny.