Podsumowanie konkursu „Wielkanocna ozdoba”

W niedzielę, 7 kwietnia podczas V Wielkanocnego Jarmarku w Lidzbarku  odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Wielkanocna ozdoba” organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku.  Nagrody laureatom wręczali Starosta Działdowski pan Paweł Cieśliński, Burmistrz Lidzbarka pan Maciej Sitarek i Przewodniczący Rady Miejskiej pan Paweł Ciesielski. Głównym celem konkursu było pobudzenie aktywności i kreatywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pogłębienie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Na konkurs wpłynęło ponad sto prac wykonanych różnymi technikami z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych biorąc pod uwagę oryginalność, pomysłowość, zgodność z tematem oraz wkład pracy autora.  W każdej kategorii przyznano równorzędne nagrody, które otrzymali:

Kategoria I uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Weronika Klejnowska (Szkoła Podstawowa w Bryńsku), Kacper Jaroszewski (Szkoła Podstawowa w Kiełpinach), Amelia Łukomska, Maja Marchelek, Paweł Rochon, Remigiusz Rybka, Sebastian Wyrwiński (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku), Lena Nizgorska, Marcel Raniszewski, Mikołaj Raniszewski, Aleksandra Wojnarowska (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku),

Kategoria II uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Wiktoria Malinowska, Natalia Marcinkowska, Dominika Rybicka, Julia Rynkowska (uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku), Antoni Brzóska, Nadia Raniszewska (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku)

Kategoria III uczniowie 7,8 klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich

Julia Kościńska, Halina Tułodziecka – uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku, Michał Osiński – uczeń Zespołu Szkół w Lidzbarku,  Alicja Bartkowska, Mariusz Kłosowski, Julita Kraynik, Rafał Lipka, Kamil Pypczyński, Julia Wacławska – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku,

Kategoria IV – dorośli

Melania Anger, Adam Brzóska, Urszula Brzóska,  Irena Burdalska, Joanna Caboń, Beata Domińska,  Elżbieta Jaroniec, Jadwiga Kacprzak, Elżbieta Kaczmarkowska, Krystyna Kurkiewicz, Gertruda Landman, Lucyna Lipka, Hanna Raczkowska,  Anna Raniszewska, Alicja Rochoń, Grażyna Urbaniak, Anna Wiktorska, Małgorzata Zomkowska.

Gratulujemy laureatom, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Nagrodzone prace prezentowane były na Jarmarku Wielkanocnym na stoisku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczne w Lidzbarku, zaś do końca kwietnia wszystkie prace konkursowe można podziwiać w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.