Podpisanie umowy „Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem”

W piątek 18 grudnia 2015 r. w Olsztynie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Maury na lata 2007-2013. W akcie podpisania umowy wzięli udział: burmistrz Maciej Sitarek przy kontrasygnacie skarbnika Miasta i Gminy Lidzbark Gabrieli Sadowskiej oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński.

Umowa o dofinansowaniu projektu Urządzenie ściezki rowerowej