Planowanie i wybór drogi edukacyjno-zawodowej

We wtorek, 28 kwietnia o godz. 16.00 w hali widowiskowo-sportowej  w Lidzbarku ul. Nowa 10 odbyło się spotkanie dla rodziców i zainteresowanych doradztwem edukacyjno-zawodowym uczniów klas III lidzbarskiego Gimnazjum.

Przygotowanie uczniów do wejścia w dorosłe życie zawodowe to jedno z zadań szkoły. Dlatego doradztwo edukacyjno-zawodowe jest integralną częścią szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Decyzja o wyborze zawodu jest bardzo ważna ponieważ to ona będzie miała ogromne znaczenie w dalszym życiu młodego człowieka. To właśnie zawód określa miejsce jednostki w społeczeństwie, przyjmowane przez nią systemy wartości, wzory zachowania, aspiracje i ambicje życiowe.

Z rozmów prowadzonych z uczniami i ich rodzicami oraz doświadczeń doradztwa prowadzonego w naszej szkole – powiedziała pedagog J.Szczepaniak – wypływa wniosek, iż uczniowie mają mało sprecyzowane plany na przyszłość. Dokonują wielokrotnie przypadkowych wyborów i kierują się nie zawsze przesłankami racjonalnymi. Mając to na uwadze już od kilku lat prowadzimy liczne działania związane z doradztwem zawodowym – powiedział dyrektor J.Ławicki. Organizujemy dla uczniów Dni Doradztwa Zawodowego. W tym roku uczestniczyliśmy w Targach Edukacyjnych w Działdowie, a teraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizujemy również doradztwo właśnie dla nich. W  działaniu tym wspiera szkołę Stowarzyszenie Lepszy Lidzbark.

Celem naszych licznych działań, prowadzonych zajęć z młodzieżą przez pedagogów Reginę Trandziuk i Jolantę Szczepaniak jest lepsze poznanie swoich zasobów przez uczniów: zainteresowań, uzdolnień, słabych i mocnych stron , cech osobowościowych i skłonności zawodowych bardzo ważnych przy podejmowaniu decyzji.

Oczywiście istotną rolę w wyborze drogi życiowej młodego człowieka odgrywają rodzice, gdyż to oni w decydującym stopniu wpływają na wybory szkoły. Swoją wiedzą oraz pozytywnym nastawieniem mogą wzmacniać, motywować dziecko i upewniać je co do podjętej przez nie decyzji.

Spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz firm oferujących praktyki miało na celu przekazanie wiedzy i niezbędnych informacji powalających na świadomy i racjonalny wybór dalszego kształcenia.

Swoją ofertę przedstawiły szkoły:

LO  z Lidzbarka, Zespół Szkół z Lidzbarka, Zespół Szkół Zawodowych i LO z Działdowa ,

LO z Górzna, Zespół Szkół –Gródki, Zespół Szkół Malinowo, Zespół Szkół z Kurzętnika, Zespół Szkół z Zielonej, Zespół Szkół z Lubawy oraz Przedsiębiorstwo „ Szynaka” z Lubawy, firma EXPOM  z Kurzętnika.

Po prezentacji każdej ze szkół oraz firm proponujących praktyki zawodowe, rodzice i uczniowie mieli możliwość rozmowy z zaproszonymi gośćmi, odbierali ulotki, druki podań, uzyskiwali odpowiedzi na zadawane pytania. Szkoły gastronomiczne z Malinowa i Kurzętnika przygotowały poczęstunek w postaci ciast, natomiast szkoła z Zielonki częstowała jabłkami z własnych sadów. Było to bardzo miłe spotkanie.

Mamy nadzieję, że to spotkanie i uzyskane informacje zwiększy szansę na podjęcie trafnych i satysfakcjonujących decyzji edukacyjno-zawodowych i będzie miało wpływ na pozytywny start życiowy naszych uczniów.

_DSC4096 _DSC4098 _DSC4106 _DSC4111 _DSC4113 _DSC4117 _DSC4125 _DSC4135