Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – ankieterzy z wizytą u mieszkańców

3