Pierwszy żłobek w powiecie otwarty

Było radośnie i kolorowo. Była orkiestra, balony, tort i prezenty. A wszystko z okazji otwarcia pierwszego w gminie Żłobka Miejskiego. Obiektu na miarę XXI wieku. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wspólnie z gośćmi. Dyrektor żłobka Anna Nowakowska nie kryła wzruszenia witając zgromadzonych gości. W uroczystości uczestniczyło kierownictwo lidzbarskiego samorządu, przedstawiciele gminnych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Poświęcenia placówki dokonał dziekan ks. kanonik Marian Wiśniewski, oraz wicedziekan ks. kanonik Stanisław Grzywacz. – Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, tak bardzo oczekiwany zarówno przez rodziców małych dzieci, jak i przez całe nasze lidzbarskie społeczeństwo. Jestem dumny z tej placówki. To pierwszy żłobek w gminie. Inwestycja podyktowana potrzebą mieszkańców – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Podczas uroczystości pani dyrektor wyraziła uznanie dla inicjatywy Burmistrza Lidzbarka, podziękowała za prace i trud włożony w modernizacje nowego obiektu, przedstawiła prezentację z przebiegu realizacji inwestycji oraz kadrę, z którą będzie współpracować. Zapewniła iż poczyni wszelkie starania, aby nasz Żłobek Miejski wypełnić uśmiechem i radością. Stworzy placówkę godną zaufania rodziców, miejsce, gdzie dziecko jest najważniejsze i czuje się bezpiecznie. Po oficjalniej części zaproszeni goście mogli zwiedzić wszystkie pomieszczenia najnowszej oświatowej placówki w naszej gminie.