Pierwsze wspólne inwestycje z powiatem

Dzisiaj miał miejsce uroczysty odbiór na drodze powiatowej prowadzącej do Bryńska. W ramach inwestycji wyremontowany został najbardziej zniszczony odcinek drogi o łącznej długości 1820 m. Całkowity koszt wyniósł ponad 988 tys. zł., czego 460 tys. zł to wkład własny Gminy Lidzbark. Dokonano również odbioru chodnika w Jamielniku, którego budowa wyniosła niespełna 60 tys. zł. Ciężaru finansowania nie dźwigała sama gmin. Realizacja tych inwestycji możliwa była bowiem dzięki współpracy Gminy i Powiatu. To pierwsze wspólne inwestycje w tej kadencji. Cieszymy się i liczymy na dalszą dobrą współpracę.