Pierwsza internetowa Encyklopedia Powiatu Działdowskiego!

Prezentujemy elektroniczną Encyklopedię Powiatu Działdowskiego (EPDZ), zawierającą ponad 3,5 tys. haseł, a która została przygotowana w oparciu o ogólnodostępne informacje przez pracownika Starostwa Powiatowego w Działdowie Benedykta Zygfryda Perzyńskiego. Ma na celu popularyzację powiatu działdowskiego i skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat osób, instytucji, organizacji, wydarzeń, czasopism, miejsc oraz miejscowości tego uroczego zakątka Polski, wraz z wyodrębnionym Kalendarium i Polecaną literaturą.

EPDZ, podobnie jak  inne tego rodzaju publikacje internetowe, nie ma charakteru zamkniętego i będzie uzupełniana na bieżąco, przez każdego miłośnika naszego regionu, który po zalogowaniu prześle moderatorowi opracowane przez siebie hasło bądź uzupełnienie hasła. Szczegóły w zakładce: Zostań redaktorem na stronie głównej.

Możecie Państwo korzystać z niej poprzez stronę Powiatu Działdowskiego:

http://powiatdzialdowski.pl/ (button po prawej stronie)

lub bezpośrednio: http://epdz.powiatdzialdowski.pl/

Zapraszamy zatem na tę nietypową „podróż w czasie” po powiecie działdowskim!