Pierwsi wybrani sołtysi w Gminie Lidzbark

Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie. Bohaterowie w swoich wsiach, często niedoceniani. Sołtysów, bo o nich mowa, wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco
w sprawach lokalnych.

Od 4 lutego na terenie naszej gminy trwają wybory sołtysów i rad sołeckich. Do tej pory w wyborach zagłosowali mieszkańcy sołectwa Cibórz i Nowe Dłutowo. Miejsce wieloletniego sołtysa Ciborza, Jana Sowińskiego, który tę funkcję pełnił przez 29 lat, zajął pan Paweł Sowiński.

W Nowym Dłutowie bez zmian. Funkcję sołtysa pełnił tam będzie jak dotychczas pan Tomasz Burkacki. Gratulujemy.


W tym tygodniu swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich wybiorą jeszcze mieszkańcy Miłostajek, Nowego Dworu, Starego Dłutowa oraz Wawrowa.