Pierwsi seniorzy z Miasta i Gminy Lidzbark korzystają już z programu Teleopieki Domowej

Teleopieka to usługa dająca seniorom możliwość całodobowego wezwania pomocy
w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa. Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego w postaci bransoletki lub wisiorka, telefonu umożliwiającego kontakt z operatorem oraz Centrum Operacyjno – Alarmowego.

Programem objęci są seniorzy 65+, którzy mieszkają samotnie, a z terenu miasta i gminy Lidzbark korzysta z niego już 20 seniorów.  Podstawowe znaczenie ma tzw. czerwony przycisk życia, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję – nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno osoby do kontaktu celem sprawdzenia sytuacji w miejscu zamieszkania podopiecznego, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie służby (np. Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję).

Wszyscy seniorzy, którzy zostali już podłączeni do systemu, otrzymali nowe telefony i wraz z pracownikiem urzędu miasta i gminy wykonali pierwsze próbne połączenie. – Seniorzy są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, czują się bezpieczniejsi i mają świadomość, że w sytuacji kryzysowej nie zostaną bez pomocy. Oby jednak nigdy nie musieli korzystać z tego systemu – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.