Patronalne Święto Rolników w Wąpiersku

15 maja 1130 roku w Madrycie zmarł Izydor Oracz, który został obwołany patronem rolników w całej Europie już w XVII wieku. W diecezji toruńskiej kult św. Izydora rozwijany jest od 2004, szczególnie za przyczyną Bractwa św. Izydora. Tegoroczne, diecezjalne uroczystości patronalne odbyły się w Wąpiersku, na które zaprosił proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Wąpiersku, ks. Bogdan Kołodziejczyk. 12 maja parafialny kościół wypełnił się rolnikami, mieszkańcami wsi oraz czcicielami św. Izydora z Madrytu.

Centralną częścią święta rolniczego była Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Witając gości, proboszcz podkreślił, że błogosławieństwo Boże w pracy rolnika jest bardzo ważne, więc za wstawiennictwem patrona zawierzyć trzeba swoje trudy i działania na roli. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również przedstawicieli władz naszej gminy w osobach burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka, sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Krzysztofa Wieczorka oraz radnych Rady Miejskiej Michała Kwiatkowskiego i Doroty Wacławskiej.

Ważnym elementem uroczystości było oddanie czci relikwiom Świętego Izydora, a także poświęcenie ziemi.

Obchody rozpoczął wykład Karola Krajewskiego, doradcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przedstawił zgromadzonym najnowsze założenia zmian w polskim rolnictwie i ich wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną. Poinformował o powstaniu Narodowego Instytutu i Dziedzictwa Wsi, który objęty został także patronatem Prezydenta RP. Będzie stał na straży dokumentowania i propagowania wartości, zwyczajów i tradycji wsi polskiej, jak również podkreślenia jej jako fundamentu społeczności. Podkreślił, że polska wieś ukształtowana wieki przez kulturę chłopską, dwór i Kościół, jest doskonałym wzorem dla odradzania się i kultywowania dziedzictwa narodowego innych państw.

Źródło: https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/2874/swieto-patronalne-rolnikow-w-wapiersku?fbclid=IwAR0MMy3bHmfozg8hRTY_3VFOTvDRb1Z0N9Ao-0N1SeUZvMhMbZXg6v6aa4E