Pasowanie na Pierwszaka w Gminie Lidzbark

Przedszkole Miejskie w Lidzbarku

28 października w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka” najmłodszych grup przedszkolnych dzieci 3- 4 letnich tj. Krasnoludki i Biedronki. Uroczystość rozpoczęła się przedstawionym przez dzieci programem artystycznym, podczas którego dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Po występach Pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasowała dzieci na Przedszkolaka oraz wręczyła każdemu  pamiątkowe ołówki.  Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, a także pierwszy  występ przed  publicznością. Zaproszeni goście, rodzice i  wychowawcy nagrodzili dzieci wielkimi brawami.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przygotowany przy współpracy rodziców.

Październik  to także czas Pasowania na Przedszkolaka wszystkich dzieci nowo przybyłych do naszego Przedszkola tj. grup Wiewiórki, Kwiatki, Smerfy, Pszczółki, Motylki. Wychowawczynie wspólnie z dziećmi przygotowały dla zebranych gości część artystyczną. Dzieci otrzymały na pamiątkę tak ważnej dla nich uroczystości – dyplomy.

SP Lidzbark

„W Krainie Wiedzy i Umiejętności” –  pod takim hasłem przebiegło tegoroczne Pasowanie Pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, które odbyło się 23 października.

Na tę wyjątkową uroczystość od początku roku szkolnego z niecierpliwością czekało oraz sumiennie się do niej przygotowywało pod troskliwym okiem wychowawczyń 155 pierwszoklasistów.

Uroczystość oprócz rodziców, babć i dziadków uświetnili swoją obecnością: burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, przedstawiciel Rady Miejskiej Michał Dzimira, Komendantka Hufca ZHP Hm. Daniela Gawińska, asp. szt. Grzegorz Nisgorski, przewodnicząca Rady Rodziców Beata Karkocha oraz dyrekcja szkoły.

Na początku uroczystości głos zabrała dyrektor szkoły Beata Piątkowska, życząc wszystkim pierwszoklasistom wyłącznie radości i zabawy oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w szkole. Pani dyrektor życzyła im również, aby na każdej lekcji zdobywali wiedzę i umiejętności, które na pewno zaowocują w ich dorosłym życiu.  Zwracając się natomiast do rodziców zapewniła, że nauczyciele uczynią wszystko, co w ich mocy, aby uczniowie byli bezpieczni i szczęśliwi podczas każdego pobytu w szkole.

Następnie wszyscy zaproszeni zostali do „Krainy Wiedzy i Umiejętności”, w której skrzaty „na wesoło” przeprowadziły pierwszakom egzamin uczniowski. Pierwszoklasiści zdali go celująco, śpiewając i odpowiadając na pytania zadawane im przez starszych kolegów, zdobywając tym samym wszystkie emblematy, które były potrzebne, aby dostać się do krain: Muzyki, Pracowitości, Miłości, Mądrości i Sprawności. Uczniów klas I w części artystycznej wsparli uczniowie klasy VI c i VI d przygotowani przez panią Joannę Urbańską oraz chór szkolny, prowadzony przez panią Marlenę Komosińską.

Następnie przy szkolnym sztandarze odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego dzieci obiecały „być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała każdego pierwszoklasistę poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Była to chyba najmilsza i najbardziej wyczekiwana przez uczniów chwila, od kiedy wstąpili w progi naszej szkoły. Każdy uczeń otrzymał legitymację szkolną, dyplom zakupiony przez Radę Rodziców oraz czekoladę i znaczek odblaskowy, ufundowany przez Burmistrza Lidzbarka.

Rodzice z kolei odebrali od swoich pociech list, w którym znalazły się  najważniejsze przesłania i oczekiwania związane z ich funkcjonowaniem w społeczności szkolnej i w domu.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek w imieniu gości pogratulował pierwszoklasistom i życzył im sukcesów w nauce. Natomiast asp. szt. Grzegorz Nisgorski przypomniał zarówno rodzicom, jak i uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwracając im szczególną uwagę na konieczność noszenia odblasków.

SP Słup

15 i 16 października w Szkole Podstawowej w Słupie odbyły się dwa bardzo ważne wydarzenia. Uczniowie klasy pierwszej oraz przedszkolaki stanęli przed całą szkolną bracią, rodzicami i nauczycielami, aby złożyć ślubowanie. Dzieci przygotowały też krótkie inscenizacje, czym zachwyciły zebraną publiczność. Po przejściu zadań bojowych, wszyscy uczniowie przystąpili do ślubowania, w którym przysięgali być dobrymi Polakami, uczniami i kolegami. Następnie zostali oni pasowani na uczniów naszej szkoły przez panią Dyrektor Beatę Kozłowską. Pierwszoklasiści i przedszkolaki otrzymali również pamiątkowe dyplomy, birety i prezenty ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.

Pasowanie na Przedszkolaka we Wlewsku

W środę, 14 października w Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich we Wlewsku odbyło się Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Na uroczystość przybyli zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Dudaniec,  Proboszcz Parafii Św. Wociecha ks. Stanisław Grzywacz, ks. Wojciech Badach katecheta oraz rodzice.

Dyrekcja pragnie przypomnieć o trwającym naborze do przedszkola oraz autobusach, które dowożą dzieci do placówki. Autobus rusza z ul. Brzozowej o godz. 7.00. Powrót, godzina 17.00 ul. Brzozowa i 17.05 ul. Jeleńska. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

SP Dłutowo

13 października w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dłutowie odbyła się jedna z najpiękniejszych uroczystości w szkole – przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów

Na uroczystości pojawili się rodzice pierwszoklasistów, dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele Policji z Lidzbarka.

Uroczystość prowadzili reprezentanci uczniów klasy czwartej: Sandra Sadowska – główna prowadząca, Aleksandra Sobieraj w roli duszka Aplauza oraz Dominik Markowski, który wyjaśnił pierwszakom, co to jest Ślubowanie?

Uczniowie klas pierwszych przygotowali program artystyczny, na który przybył duszek szkoły – Aplauz. Dzieci zaprezentowały, czego nauczyły się do tej pory, a więc udowodniły, że znają już podstawowe zasady ruchu drogowego, potrafią szybko pracować, znają literki, wiedzą, jak należy zachować się w szkole, umieją ładnie śpiewać oraz kochają swoja Ojczyznę, czego dowodem był pięknie wyrecytowany „Katechizm polskiego dziecka”.

Później nastąpiła podniosła chwila – ślubowanie i uroczyste pasowanie na ucznia klasy I. Dzieci klasy IA i IB – wystrojone na galowo w żakowskich biretach – zostały pasowane przez pana dyrektora na ucznia szkoły podstawowej, a panie wychowawczynie wręczyły im pamiątkowe dyplomy. Następnie przedstawiciele policji rozdali dzieciom odblaski, dodatkowo każdy uczeń otrzymał upominek od klasy II.    Wreszcie nadszedł czas na ostatni punkt programu – pamiątkowe zdjęcia: grupowe i indywidualne.

Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, pierwszoklasiści udali się do domów.