Pasowanie na Pierwszaka

Przedszkole w Lidzbarku

W czwartek, 27 października w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Tego dnia do grona przedszkolaków przyjętych zostało 22 trzylatków. Podczas uroczystości dzieci przedstawiły część artystyczną, którą przygotowały wychowawczynie grup. Podczas pasowania dzieci otrzymały specjalne odznaki „Jestem Przedszkolakiem” oraz duży ołówek z własnym imieniem i nazwiskiem. Wśród zaproszonych gości znalazł się burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Zakrzewska, którzy również przygotowali dla dzieci drobny upominek. Po uroczystości dyrektor przedszkola zaprosiła wszystkie dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości na poczęstunek.

SP Lidzbark

28 października w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku odbyło się Pasowanie Pierwszoklasistów, w którym wzięło udział 39 uczniów dwóch klas pierwszych.

Uroczystość oprócz rodziców, babć i dziadków uświetnili swoją obecnością: władze samorządowe, Hm. Daniela Gawińska, zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Koronowska – Linek oraz dyrekcja szkoły.

Na początku uroczystości głos zabrała dyrektor szkoły Beata Piątkowska, życząc wszystkim pierwszoklasistom wyłącznie radości i zabawy oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w szkole. Pani dyrektor życzyła im również, aby na każdej lekcji zdobywali wiedzę i umiejętności, które na pewno zaowocują w ich dorosłym życiu.  Zwracając się natomiast do rodziców zapewniła, że nauczyciele uczynią wszystko, co w ich mocy, aby uczniowie byli bezpieczni i szczęśliwi podczas każdego pobytu w szkole.

Później wszyscy pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne – byli naprawdę rewelacyjni. Uczniów klas I w części artystycznej wsparli uczniowie klasy VI b oraz chór szkolny. Następnie przy szkolnym sztandarze odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego dzieci obiecały „być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała każdego pierwszoklasistę poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Była to chyba najmilsza i najbardziej wyczekiwana przez uczniów chwila, od kiedy wstąpili w progi naszej szkoły. Każdy uczeń otrzymał legitymację szkolną, dyplom i rożek obfitości, zakupione przez Radę Rodziców.

Rodzice z kolei odebrali od swoich pociech list, w którym znalazły się  najważniejsze przesłania i oczekiwania związane z ich funkcjonowaniem w społeczności szkolnej i w domu.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, życząc pierwszoklasistom sukcesów i wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Pan Janusz Bielecki wręczył każdemu uczniowi ufundowaną przez burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka drewnianą zabawkę – jojo, która bardzo się dzieciom spodobała.

SP Dłutowo

13 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klasy pierwszej. Tego dnia zostali oni włączeni w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie. Uczniowie klasy pierwszej z wychowawcą (Dorota Klejnowska) przygotowali montaż słowno-muzyczny. Ich starsi koledzy (czwartoklasiści) przeprowadzili egzamin ze znajomości zagadnień szkolnych. Pierwszoklasiści zdali go wyśmienicie: odpowiadali na zagadki, recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Najważniejszą chwilą w tym dniu było uroczyste złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Po złożeniu przysięgi Pan dyrektor Andrzej Mirosław Stolarski pasował pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły.

Z okazji tego święta uczniowie klasy pierwszej otrzymali od Rady Rodziców dyplomy pasowania na ucznia i pamiątkowe birety. A od uczniów klas drugich – słodkie upominki.

Po zakończeniu uroczystości nadszedł czas na wykonanie pamiątkowej fotografii.

SP Słup

Uczniowie klasy pierwszej zostali już oficjalnie przyjęci w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Słupie. Wychowawczyni – Pani Grażyna Ciesielska – przygotowała dla swoich wychowanków liczne wyzwania sprawdzające gotowość do trudnych zadań każdego ucznia. Wszyscy znakomicie zdali egzamin, wyrecytowali wierszyki i zaśpiewali piosenki. W przygotowaniu uroczystości pomogła jak zwykle Pani Dyrektor, zajmując się oprawą muzyczną. Występ dzieci przygotowała wychowawczyni klasy, a rodzice uczniów klasy pierwszej zadbali o słodki poczęstunek dla dzieci.

SP Bryńsk

17 października był niezwykle ważnym dniem w życiu uczniów klasy pierwszej. Złożyli oni uroczyste ślubowanie i od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Bryńsku. Dzieci zaprezentowały rodzicom, radzie pedagogicznej i całej społeczności uczniowskiej program artystyczny. Podniosłym momentem uroczystości była ceremonia pasowania pierwszaków dokonana przez dyrektor szkoły Iwonę Strungowską. Całą uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej Urszula Kowalska z pomocą uczniów i uczennic ze starszych klas. Miłą niespodziankę dla każdego ucznia przygotował też samorząd uczniowski w postaci pamiątkowych dyplomów i kotylionów, a chór szkolny „Słowiczek” pod kierunkiem Małgorzaty Kryszkiewicz zaprezentował kilka szkolnych piosenek.