OSP Wąpiersk i Nowy Dwór włączone do systemu selektywnego alarmowania

Poprawiamy bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wdrożenie systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP z naszego terenu.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek w obecności Starosty Powiatu Działdowskiego Pawła Cieślińskiego oraz Komendanta Miejsko-Gminnego OSP Stanisława Machujskiego dokonał symbolicznego przekazania prezesom jednostek OSP Wąpiersk i OSP Nowy Dwór stacji obiektowych DSP-52BS.

Systemem DSP 52BS pozwala Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na elektroniczne włączenie syreny alarmowej w jednostkach OSP z jednoczesnym powiadomieniem poprzez sms kilkunastu strażaków  w jednym czasie o konieczności podjęcia działań ratowniczych. Jak wynika z praktyki jest to najbardziej skuteczna i wygodna forma alarmowa.

Koszt zakupu wraz z instalacją jednego Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności wynosi 8 452,70 zł, z czego 4 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu Powiatu Działdowskiego.  

Dzięki systemowi selektywnego alarmowania dyżurny z Komendy Powiatowej PSP w Działdowie może od teraz elektronicznie włączyć syreny alarmowe w 8 gminnych jednostkach OSP. Takie rozwiązanie pozwoli znacznie skrócić czas reakcji ochotników w przypadku ogłoszenia alarmu, a tym samym wpłynie na poprawę skuteczności jednostek.