„Opowieści o podróżach – Cel Polska Zachodnia”

Opowieści o podróżach Polska Zachodnia- plakat