Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku, 25 marca, w remizie OSP Lidzbark odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. ”Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej  ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W turnieju wzięło udział 17 uczniów z 6 szkół z terenu Miasta i Gminy Lidzbark (SP w Bryńsku, SP w Kiełpinach, SP nr 1 w Lidzbarku, SP nr 2 w Lidzbarku, LO w Lidzbarku, ZSZ w Lidzbarku).

Eliminacje zostały przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych klas I-VI
Grupa II – uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz klasy III gimnazjum
Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych


Test składał się z 40 pytań testowych z zakresu wiedzy o pożarnictwie i został opracowany przez przedstawicieli PSP w Działdowie. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Księżym Dworze zakwalifikowali się:

Z grupy I – (uczniowie szkół podstawowych klas I-VI):
Miejsce 1. Natalia Kłosowska – SP nr 1 w Lidzbarku
Miejsce 2. Maciej Grochowalski – SP w Kiełpinach
Miejsce 3. Zuzanna Antkiewicz – SP nr 1 w Lidzbarku

Z grupy II – (uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz klasy III gimnazjum)
Miejsce 1. Paweł Klejnowski – SP w Bryńsku
Miejsce 2. Oliwia Antkiewicz – SP nr 1 w Lidzbarku
Miejsce 3. Agnieszka Giesek – SP nr 1 w Lidzbarku

Z grupy III – ( uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych)
Miejsce 1. Karol Sternicki – LO w Lidzbarku
Miejsce 2. Robert Karbowski – LO w Lidzbarku
Miejsce 3. Natalia Socińska – ZSZ w Lidznarku

Na wszystkich uczestników czekały nagrody i dyplomy.