Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Załączniki:
Ogłoszenie 03.11.2016 r.