Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie: Zapobieganie bezdomności psów w gminie Lidzbark.

Załączniki: