Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Zarządzenie 9-18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2018 r.

Informacja o zadaniach powierzonych organizacjom pozarządowym przez Gminę Lidzbark w 2017 roku