Konkurs dla stowarzyszeń na 2016 rok

Burmistrz Lidzbarka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lidzbark w roku 2016. Warto zaznaczyć, że w tym roku zostało przeznaczone dla stowarzyszeń 86 tys. zł. Zmieniona została także forma konkursu – w tym roku stowarzyszenia ubiegać będą się mogły o bardziej szczegółowe zadania. Wiele z nich jest zupełnie nowych, jak chociażby: organizacja Gminnego Dnia Seniora czy obchody dnia patrona miasta – Św. Wojciecha. Zapraszamy wszystkie lokalne stowarzyszenia do składania ofert.

Konkurs organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 234, poz. 1118) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Lidzbark Nr XII/113/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Załączniki:

Ogłoszenie
Wzor_umowy
wzór oferty