Ogłoszenie dotyczące składania wniosków 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku

informuje, że druki do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)
na okres świadczeniowy 2017/2018
będą wydawane w siedzibie ośrodka.
Wnioski można składać także drogą elektroniczną poprzez
bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portal Emp@tia, ePuap.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia wychowawczego za miesiąc październik nastąpi do dnia
31 października.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia wychowawczego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

rodzina500plusfilm