OGŁOSZENIE

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna  Starym Dłutowie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tytułem: „Orlikowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lidzbark o Puchar Burmistrza Lidzbarka”. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego