Odznaczenie za zasługi dla sportu szkolnego dla dyrektora lidzbarskiego MOSiRu

We wtorek, 11 października w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się XVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas potkania podsumowano minioną czteroletnia kadencje, wybrano też nowy 25-osobowy Zarząd oraz Komisje Rewizyjna.. Przewodniczącym został ponownie Wacław Wasiela. Podział ról nastąpi na pierwszym posiedzeniu Zarządu za kilka dni. Podczas uroczystości ponad 30 osób uhonorowano medalem W-M SZS za zasługi dla sportu szkolnego, wśród których znalazł się dyrektor lidzbarskiego MOSiR, Krzysztof Kopowski. Gratulujemy.