Od dzisiaj rozpoczynają prace rachmistrze spisowi

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

➡️ Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

➡️ Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon lub czekać na telefon od rachmistrza.

➡️ Na terenie gminy Lidzbark jest dwoje rachmistrzów, którzy posługują się urządzeniem mobilnym oraz posiadają legitymację z numerem identyfikacyjnym. Ich dane możesz potwierdzić w naszym Urzędzie Miasta i Gminy lub na stronie internetowej: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/?fbclid=IwAR1E9OkhIawSHoOcvF28cP5__AYfHTiZ79urGR1E94Qtc1LaI__m-CRWtLc

➡️ Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon)

Rachmistrz sam zadzwoni w sprawie spisu, rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczynają pracę 1 października 2020 roku.

Bez pytań o dochody
➡️ W spisie nie będzie pytań dotyczących majątku czy wysokości dochodów rolników. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Spis rolny prowadzony jest od 1 września do 30 listopada 2020 roku, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 roku do 1 czerwca 2020 roku włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
➡️ osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
➡️ osoby prawne,
➡️ jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zakres tematyczny formularza spisowego (działy) to:
✅ użytkowanie gruntów;
✅ powierzchnia zasiewów;
✅ zwierzęta gospodarskie;
✅ nawożenie;
✅ ochrona roślin;
✅ budynki gospodarskie;
✅ ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
✅ działalność gospodarcza;
✅ struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
✅ aktywność ekonomiczna;
✅ chów i hodowla ryb.
Szczegółowy opis poszczególnych działów dostępny jest na stronie internetowej dotyczącej spisu rolnego.