Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku

https://www.facebook.com/OchotniczaStrazPozarnaWLidzbarku