Ochotnicy z nowym sprzętem

Gmina Lidzbark otrzymała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości  70 983,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. – Dzięki zdobytym środkom w większości sołectw naszej gminy pojawi się defibrylator, sprzęt pierwszej konieczności, który bez zbędnej zwłoki, bez czekania na przyjazd karetki będą mogli druhowie i druhny wykorzystać w niesieniu pomocy. Cieszę się, że nasze jednostki OSP wzbogacą się o kolejne elementy wyposażenia i urządzenia ratownictwa – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości ma pomóc strażakom w działaniach ratowniczych. Zakupiony sprzęt trafi do dziewięciu jednostek OSP działających na terenie gminy. Każda jednostka otrzyma AED. Zakupione zostaną również m.in. torby ratownicze PSP R1, detektor wielogazowy, detektor napięcia, pilarka do drewna, nożyce hydrauliczne.
Wszystko możliwe jest dzięki przygotowanemu przez Gminę Lidzbark wnioskowi na kwotę 71 700 zł. Dofinansowanie z FS to 70 983,00 zł i 1% udziału Gminy, czyli 717 zł. Podpisanie umów o Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu z województwa warmińsko-mazurskiego na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się w czwartek, 6 września. W akcie podpisania umowy wzięli udział: burmistrz Maciej Sitarek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Lidzbark Gabrieli Sadowskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia:
Podpisanie umów o Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości